Home » نبرد دوازده رخ by حمیدرضا نویدی مهر
نبرد دوازده رخ حمیدرضا نویدی مهر

نبرد دوازده رخ

حمیدرضا نویدی مهر

Published
ISBN :
Paperback
230 pages
Enter the sum

 About the Book 

مولف درصدد برآمده است با تهیه و چاپ مجموعه داستانهای شاهنامه فردوسی همراه با برگردان ابیات به نثر و شرح لغات ، ترکیبات و تفسیر برخی از ابیات دشوار ، گامهایی ارزنده در جهت برقراری ارتباط فکری جوانان با گذشته و آشنایی آنان با حکیم بزرگوار سرزمینMoreمولف درصدد برآمده است با تهیه و چاپ مجموعه داستانهای شاهنامه فردوسی همراه با برگردان ابیات به نثر و شرح لغات ، ترکیبات و تفسیر برخی از ابیات دشوار ، گامهایی ارزنده در جهت برقراری ارتباط فکری جوانان با گذشته و آشنایی آنان با حکیم بزرگوار سرزمین توس ، فردوسی حماسه سرا ، بردارد