Home » Lazların Tarihi by Muhammed Vanilişi
Lazların Tarihi Muhammed Vanilişi

Lazların Tarihi

Muhammed Vanilişi

Published September 2005
ISBN : 9789758565265
Paperback
208 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ülkemizde nasıl ki doğu bölgesinden sözedilince orada yaşayan herkesin Kürt olduğu tarzında bir ön yargı var ise, Karadenizli de denilince o bölgede yaşayan tüm toplumun Laz olduğu şeklinde bir anlayış var. Halbuki doğu bölgemizde yaşayan herkes KürtMoreÜlkemizde nasıl ki doğu bölgesinden sözedilince orada yaşayan herkesin Kürt olduğu tarzında bir ön yargı var ise, Karadenizli de denilince o bölgede yaşayan tüm toplumun Laz olduğu şeklinde bir anlayış var. Halbuki doğu bölgemizde yaşayan herkes Kürt olmadığı gibi Karadeniz bölgesinde yaşayan herkes de Laz değil. Lazlar Doğu Karadeniz bölgesinin küçük bir bölgesinde yaşarlar. Bu bakımdan belki de Laz tanımlamasını ülkemize özgü olarak ikiye ayırmak gerekir. Birinci tanım- Coğrafi tanım. Yani coğrafi Lazlar. Karadenizli herkese Laz dendiği gibi. İkinci tanım ise- etnik Laz, sosyolojik olarak Laz olan toplumsal bir rengimiz olan Lazlardır. İşte bu yazıda Laz denilince kastedilen toplumsal kesim bu Lazlardır. Bu anlamda Karadeniz bölgesinde oturan herkes Laz değildir. Bu bölgede başta Türkler vardır. Onlardan sonra, Gürcüler vardır. Bir de yine Osmanlı döneminden kalan Rumlar, Ermeniler, Hemşinliler v.s. vardır.