Home » หนี้สวาทคืนเดียว by อันธิตา
หนี้สวาทคืนเดียว อันธิตา

หนี้สวาทคืนเดียว

อันธิตา

Published
ISBN :
Paperback
181 pages
Enter the sum

 About the Book 

‘มิตา’ หญิงสาวลูกกำพราสายเลือดไทยในฮองกงไดแตโทษตัวเอง...ทีแกวงเทาหาเสียนยอม เสนอหนาขึนไปนังบน ‘รถคันนัน’ แทนญาติสาวโดยไมรูเลยวาในโลกของนักแขงรถยามราตรีนันหมายความวาหลอนยอมรับสถานภาพการเปน ‘ของรางวัล’ สำหรับการแขงขันในคืนนันไปโดยปริยายแมวา ‘ความสาว’More‘มิตา’ หญิงสาวลูกกำพร้าสายเลือดไทยในฮ่องกงได้แต่โทษตัวเอง...ที่แกว่งเท้าหาเสี้ยนยอม เสนอหน้าขึ้นไปนั่งบน ‘รถคันนั้น’ แทนญาติสาวโดยไม่รู้เลยว่าในโลกของนักแข่งรถยามราตรีนั่นหมายความว่าหล่อนยอมรับสถานภาพการเป็น ‘ของรางวัล’ สำหรับการแข่งขันในคืนนั้นไปโดยปริยายแม้ว่า ‘ความสาว’ ของหล่อนจะมีค่ามากกว่าชีวิต แต่หากหญิงสาวหนีจากความรับผิดชอบนี้ ลูกพี่ลูกน้องของหล่อนจะต้องเป็นคนรับเคราะห์แทน แล้วหล่อนจะยอมให้คนในครอบครัวของผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเดือดร้อนได้อย่างไรทว่านั่นกลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวระหว่างหล่อนและเขา...เมื่อมาเฟียหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลต้องการ ‘เสพ’ จากหล่อนมากกว่าครั้งเดียว เพื่อให้หลุดพ้นจากการคุกคามของชายหนุ่ม หล่อนจึงมีทางเดียวที่จะทำได้ นั่นคือการหนีไปให้ไกลสุดหล้า และภาวนาไม่ให้ผู้ชายคนนั้นตามหาหล่อนพบใครจะคิดว่ารสชาติพรหมจรรย์จะทำให้ ‘เควิน เหลียง’ มาเฟียหนุ่มผู้เย็นชาและอำมหิต รู้สึกราวกับตนเป็นคนที่หลงอยู่กลางทะเลทรายมานานนับปี และผู้หญิงคนเดียวที่เป็นแหล่งน้ำดับความกระหายให้เขาได้ จู่ๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ปล่อยให้เขาร้อนรนด้วยไฟปรารถนาแม่สาวหน้าโง่... คิดจะหนีจากเงื้อมมือของเขามันไม่ง่ายหรอกนะ คนอย่างเขา อยากได้อะไรต้องได้!หากหล่อนกล้าขัด ‘ความต้องการ’ ของเขาโทษทัณฑ์ทหล่อนจะได้รับ มันต้องเลวร้ายกว่า ‘คืนนั้น’ แน่นอน